Wspólnota otwarta na świat

Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa

Lord Baden Powell chciał, by skauting realizował ideę pokoju oraz braterstwa między młodymi ze wszystkich krajów świata.

BRATERSTWO SKAUTOWE

Ten wymiar międzynarodowy jest niezbędny w życiu harcerskim. Przekracza on kraje i stowarzyszenia krajowe. Przewodniczki i Skauci Europy są więc obecni w Europie i w Ameryce Północnej.
Międzynarodowy Związek Przewodniczek i Skautów Europy jest federacją stowarzyszeń, które mają takie same teksty fundamentalne i pracują w takim samym duchu służąc młodym ludziom. Związek jest nie tylko federacją, ale również wspólnotą wiary, modlitwy i działania.

17 KRAJÓW

Międzynarodowy Związek skupia organizacje skautowe z Francji, Włoch, Niemiec, Austrii, Belgii, Albanii, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Litwy, Łotwy, Węgier, Bułgarii, Czech, Kanady i oczywiście Polski.

RELACJE Z AFRYKĄ

Na kontynencie afrykańskim stowarzyszenie francuskie Przewodniczek i Skautów Europy utrzymuje regularny kontakt ze stowarzyszeniami skautowymi w Afryce. W Mali, Senegalu i na Wybrzeżu Kości Słoniowej szefowie z Francji organizują kursy i szkolenia.

 

KONKRETNE PRZEDSIĘWZIĘCIA

To braterstwo światowe konkretyzuje się przez wspólne obozy drużyn, wędrówki, zjazdy i spotkania skautów z różnych krajów oraz przez wielkie zloty międzynarodowe. Te zloty noszą nazwę Eurojam. W 1984 roku Eurojam we Francji, w regionie Berry, zgromadził 5000 przewodniczek i skautów. W roku 1994, 7500 Przewodniczek i Skautów Europy obozowało w Viterbo we Włoszech. Ostatni Eurojam odbył się w Żelazku k. Ogrodzieńca w sierpniu 2003. Spotkało się na nim ponad 9000 przewodniczek i skautów. Te niezapomniane wydarzenia pozwalają przeżyć głębiej otwarcie na innych i na świat.

RADA EUROPY

Od 1980 roku Przewodniczki i Skauci Europy są uznani jako Organizacja Pozarządowa posiadająca status doradczy w Radzie Europy.